Östersjön uppnår inte EU:s krav

Vattnet vid Östersjöns kust har blivit betydligt bättre jämfört med för femton år sedan, men kommer troligen ändå inte att klara EU:s krav, skriver DN. Två gånger varje sommar sedan 2001 har det tagits prover vid Svealandskusten. På tvåhundra platser kollas bland annat halterna av kväve, fosfor, salt, syre och temperatur. Trots den förbättrade vattenkvaliteten… Continue Reading


Riktiga Finska män kan åka stock genom forsarnas brus.

En sann, traditionell finsk skogsarbetare är också en entertainer. Sjunga, olika akrobatik och andra cirkusliknande kompetens är inte det lättaste på en hal, våt stock i en fors. Det finns cirka 50 finländare som fortfarande kan göra detta i dag. Här är två av dem, Mikkonen bröderna från Lieksa, Norra Karelen. http://yle.fi/uutiset/9090575    


Norge värnar om landsbygden

Lyssna här: Nordnorska kommuner får ersättningspengar för vattenkraftverk. Det tillsammans med andra regionala åtgärder gör att glesbygdskommuner i Norge mår bättre än i Sverige. Centralisering till storstäder sker över hela världen. Så även i Norge där Oslo och regionala huvudstäder växer. Men för att värna om sin glesbygd har den norska staten sett till att… Continue Reading


Sverige godkänner mångfaldsavtal

Regeringen har beslutat att Sverige ska ratificera och ansluta sig till det så kallade Nagoyaprotokollet. Protokollet ingår i den internationella konventionen om biologisk mångfald vars avsikt är att skydda jordens vilda djur och växter. Det reglerar rättigheterna för urbefolkningar vid utnyttjandet av genetiska resurser i naturen. — Detta är ett viktigt steg i Sveriges internationella… Continue Reading