Livsmiljöer i havet måste skyddas

havsmiljöKÄLLA:
Tidskriften Havsutsikt 1/2016, Sofia Wikström Foto: Lokrantz Azotek

För att bevara havslevande arter måste vi skydda deras livsmiljöer. Men miljöer som är livsviktiga för många havslevande arter är också attraktiva för oss människor, som vill bygga stugor i havsvikar, köra våra fritidsbåtar och muddra runt våra bryggor.

Vi är vana att se hur människan omformar naturen på land. Åkermark och produktionsskogar breder ut sig, medan artrika skogar, hagmarker och ängsmarker försvinner. Det finns knappt någon helt ostörd natur kvar, och livsutrymmet krymper för många arter. På land är förlust av livsmiljöer idag den viktigaste anledningen till att arter minskar eller dör ut.

För havsmiljön finns färre exempel på att arter dött ut på grund av att deras livsmiljö förstörts. Delvis beror det på att jakt och fiske över lag utgör ett betydligt större hot mot de marina arterna än förlust av livsmiljöer. Men kunskapen om livsmiljöer i havet har också varit mindre än för landmiljön. Fler och fler studier visar nu på exempel där förändring och förlust av livsmiljöer har haft en direkt koppling till att arter minskat i haven. För att vi ska kunna bevara livskraftiga bestånd av många havslevande arter räcker det inte bara med att minska på jakt- och fisketrycket. Vi måste även skydda deras livsmiljöer.

Läs mer HÄR

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.