TILL ALLA SOM VÄRNAR RENT VATTEN LÄNGS VÅRA STRÄNDER

Logganummerett

 Hej alla medlemmar i föreningen Rädda Höga Kusten och ni andra som också är engagerade i kampen för en framtida hållbar miljö!

För att vid förhandling med Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) 11-13/10 förhindra att fiskodlarna underkänner våra bildbevis och utsagor om övergödning, har tanken under lång tid vuxit fram om nödvändigheten att inventera hela vårt stora av fiskodlingarna övergödda område på ett juridiskt hållbart sätt. Inledningsvis framförde vi önskemål till både kommunerna Örnsköldsvik och Kramfors samt länsstyrelsen i Västernorrland om bistånd med denna inventering. Utifrån juridiska invändningar tackade alla myndigheterna nej. Dock fick vi en uppmuntrande ”klapp på axeln” av Länsstyrelsen! Gör ni inventeringen! Men gör rätt och MMÖD kommer att sätta tilltro till er dokumentation!

Men det arbetet måste helst utföras i augusti månad och slutdatum för att komplettera har varit 15/8. Skickade därför MMÖD ett mail med anhållan om uppskov med dokumentationen, ringde dagen efter och fick ett omedelbart svar med beskedet att RHK hade beviljats anstånd till 9/9 med att lämna denna dokumentation.

Det MMÖD önskade sig av oss var att vi informerade sakägarna i alla dessa tre mål: M 2620-16 (Nätrafjärden), M 8882-15 (Mjältöfjärden) och M 8673-15 (Omnefjärden) om att RHK:s dokumentation av inventeringen i hela detta område har uppskov fram till 9/9.

 Domstolen behöver då inte informera alla sakägare om detta uppskov. Utlovades också att sakägarna skulle utse en talesperson som kotfattat inför sittande rätt kunde redovisa inventeringen. Enklaste förfaringssättet är att RHK vid nästa styrelsemöte, då vi ska diskutera strategin inför kommande förhandlingar, preliminärt utser en talesperson.

Utöver detta utlovades MMÖD:s talesperson att RHK överlämnar vår dokumentation på USB-minne i sex exemplar. Detta nnebär bl.a. att de direkt kan skicka ut vår dokumentation till odlarna, men också till Havs- och vattenmyndigheten (remissinstans för MMÖD i dessa mål) Länsstyrelsen i Västernorrland och Örnsköldsviks kommun. Eventuellt nämndes Kramfors kommun som en av adressaterna. Det innebär att miljöavdelningen i den kommunen får en utmärkt sammanfattning av den omfattande övergödning som deras supportade miljömarodörer har åstadkommit längs våra över 100 km övergödda stränder!

Observera nu att denna dokumentation av våra stränder på intet sätt utesluter alla era foton och utsagor om övergödning! Dokumentationen är i stället ett stöd för samtliga sakägare! Den är dessutom både accepterad och sanktionerad av MMÖD!

Som spindel i nätet har vi valt Anna Shaw, mailadress: anna@designnetworks.co.uk. Hon sammanställer dokumentationen. Allt material från vår inventering skickas till henne. Har Du som medlem i RHK eller har intresse av att medverka i inventeringen är Du välkommen att delta med helst nytagna bilder från våra strandnära vatten! Fotona ska elektroniskt visa datum och plats! Skriftliga uppgifter om vilka som tagit dem, gärna ett foto där platsen optiskt kan säkerställas och utsagor om vad bilderna visar. Har Du uppgifter om dina iakttagelser om när övergödningen först blev synlig är den uppgiften ett värdefullt komplement!

Med vänlig hälsning!

Nils-Erik Vigren för RHK

 

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.