Regeringen hemligstämplar alla dokument kring Vattenfalls brunkolsförsäljning

Orimligt, menar Gre­en­pe­a­ce. 

Källa

I juli gav den rödgröna re­ge­ring­en klar­tec­ken åt Vat­ten­fall att sälja hela sin tyska brun­kols­verk­sam­het till det tjeckiska bolaget EPH och dess fi­nan­si­el­la partner PPF In­vest­ments.

Gre­en­pe­a­ce som länge motsatt sig en affär och hellre vill se en utfasning av brun­kols­verk­sam­he­ten, begärde i samband med detta ut samtliga re­ge­rings­hand­ling­ar gällande för­sälj­ning­en.

Men några dokument blev det inte. I svaret från Nä­rings­de­par­te­men­tet, som Su­permil­jö­blog­gen tagit del av, står bland annat:

De allmänna hand­ling­ar som förvaras i Nä­rings­de­par­te­men­tet och som motsvarar din begäran in­ne­hål­ler i sin helhet uppgifter om enskilds affärs- och drifts­för­hål­lan­den som, om de röjs, kan antas leda till skada för den enskilde. (…) Hand­ling­ar­na kan därför inte lämnas ut.

Jag finner det för­vå­nan­de. Det verkar ganska orimligt att alla dokument i ärendet ”in­ne­hål­ler i sin helhet uppgifter om enskilds affärs- och drifts­för­hål­lan­den som, om de röjs, kan antas leda till skada för den enskilde” som det heter i svaret, säger Dima Litvinov på Gre­en­pe­a­ce, i en kommentar till Ener­gi­mark­na­den.

Bildresultat för Brunkol
Brunkol, även känd som lignit, är en typ av den sedimentära bergarten och det fossila bränslet kol.Brunkol uppstår genom fossilisering av organiskt material, främst växtdelar.

Brunkol – Wikipedia

ikipedia.org/wiki/Brunkol

Anders Hellberg

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.