Exclusive: Philippines suspends 2 nickel mines, halts permits in environmental crackdown

The Philippines has ordered the suspension of operations at two nickel ore mines for environmental violations and halted the issuance of exploration permits as a nationwide crackdown led by a new mining minister begins. Source The move could curb nickel ore shipments from the Southeast Asian country, the top supplier to No. 1 market China,… Continue Reading


Övergödningen ökar när fiskodlingar växer

  Foto: Linda Forsell En insändare i DN för tre år sedan. Det mesta i artikeln är lika aktuellt idag. Detta publicerades på Bevara Världsarvet Höga Kusten sida på Facebook i juli 2013. Läget 2016 i korthet: Vid Nätrafjärden utanför Köpmanholmen vid Höga Kusten har man nu, flyttat på en anläggning som nu har sättfisk,… Continue Reading


Sportfisketurism

Minnen från 2005 sportfisketurism, lokal utvecklingspotential med lönsam ekonomi. Sportfisketurism   Som bekant så har människan ägnat stor tid åt jakt och fiske sedan urminestider för att finna mat för överlevnad. Detta beteende sker även idag och kommer att ske i vår framtid. Under senaste tiden har människan börjat resa runt hela världen för att… Continue Reading


Torne älv, Laxrapport!

Torneälvens laxstigning, 10/7 -16 Kattilakoskis fiskindikator har registrerat ca, 85 000/individer och antalet verkar öka kontinuerligt, vi pendlat mellan ca, 1000/1700 firrar/dygnet de senaste dagarna. Det här vårdar gått för framtiden, om inte ngt förutsett sker? Men det finns farhågor som bör finnas i vår åtanke, fjolårets -15 laxdöd med anmärkningsvärda följder te x, att… Continue Reading


Vilka ämnen finns i Kiselalger?

Denna fråga är nu ställd till Stockholms universitet och Linköpings universitet. Kiselalgerna står för ungefär 45% av fotosyntesen i haven och kan delas in i mer än 200 släkten och man uppskattar antalet de olika arterna till ungefär 100 000. Löst kisel spelar en stor roll i näringsväven genom kiselalgerna. Dessa arter behöver löst kisel för… Continue Reading


Fortsatt höga halter av miljögifter i havsbottens sediment

Pressmeddelande  •  Jul 07, 2016 10:00 CEST Havsbottnarna utanför Sveriges kust bär på fortsatt höga halter av bekämpningsmedel som DDT och andra miljögifter i bottensedimenten – trots att många av gifterna förbjöds för mer än 40 år sedan. Det framgår av en ny SGU-rapport om Östersjöns och Västerhavets tillstånd. Källa Resultaten av de senaste mätningarna från bottensedimenten… Continue Reading


Torne älv

Harr, (Thymallus Thymallus) Kanske ett moment att ha i åtanke och fundera över och utöver våra andra viktiga fiskarter som simmar i våra bl a. Tornedalska vatten. Mångfald med tillhörande artrikedom är bland det viktigaste som finns, för ex v våra fauna och livet i den. Det får inte förglömmas att våra vilt växande och förökande… Continue Reading


Informations inbjudan i Saittarova gällande laxbommen

Välkommen att deltaga på information gällande våra laxar Söndagen den 17/7-2016 kl 14,00 föredrag på 40 minuter och är kostnadsfri. Plats Tre tallar se karta nedan. Karta   Skicka gärna en intresseanmälan savthebaltic@gmail.com om ni kommer så vi vet hur många vi blir. Idag är det 10 anmälda. Tiamin och tiaminbrist i ekosystemet http://www.vk.se/play?video=c360ab80-fd09-46de-ab33-9 Balk.… Continue Reading


”Rebellisk lax” från Norge – Taste of Thai Chili– färdig för mikron!

Mikrovågsprodukter som marknadsförs under namnet Rebel Fish är centrala i Marine Harvests säljsuccé på USA-marknaden. Marine Harvest skaffar sig en ny språngbräda in på den amerikanska marknaden. – Jag är väldigt säker på att detta kommer att bli en succé säger koncerndirektören Ola Brattvoll. Marine Harvest planerar att öppna en tredje förädlingsanläggning i USA, i… Continue Reading


Torne älv

LaxrapportGränsälven Torne älv! Över 80 000 individer har registrerats vid Kattilakoski fiskräknare! Säsongen går ännu mot ett rekordår om inte ngt oförutsett sker!? Men vi bör ha i åtanke fjolårets resultat -15, där betydande mängd av lax insjuknade och dog före fortplantning! I år har några av våra myndigheter tagit på sig ansvaret och försöker… Continue Reading


Torne älv

Korpikylä Matkakoski idag 5/7 -16 Alternativa sportfiskemetoder var dagens tema. ABU var här med Mattias Drugge och Mikael Karlsson samtidigt som lokala sportfiskebutiken Kungsfiskaren/Capricorn representerades av Jarkko Jaako. Lars Munk från Swedish Heart of Lappland var också en av de medverkande. Vattnen för dagens ändamål hade upplåtits av Matkakoski Fiskeförening. Nils Karkiainen med sonen Henrik… Continue Reading