Nu har svaret kommit. Kiselalger innehåller bl a kolhydrater, protein, oljor, fett, vitaminer, vitamin B12 och thiamin B1 vitamin

Följetong del 3 av 5:

Eftersom kiselalgerna står för 45% av fotosyntesen i Östersjön och algerna har minskat med 60% sedan 60-70talet bestämde jag mig för att ta reda på vad kiselalgerna innehåller. Forskarna pekar ut  dammbyggen inom vattenkraft och övergödningen som orsaken till de sjunkande kiselhalterna.

Frågan:

Hej alla på Östersjöcentrum.

Vi är några från Save The Baltic- Water For Life som genom åren diskuterat hur viktiga kiselalger är för Östersjön.

En fråga som ibland dykt upp är – Vad innehåller egentligen kiselalger?

Vi vill veta vad algerna innehåller i friskt tillstånd ( inte i förruttnelsetillstånd / bmaa).

Frågan är nu ställd på vår hemsida.

Det vore trevligt om någon av er kan svara på frågan eller skicka frågan till kunnig person.

Svar från Östersjöcentrum:

Hej Bror

Det är inte en enkel fråga att besvara, men här kommer ett försök.

Först beror det på vad som avses med ämnen. Är det grundämnen så brukar de både betecknas som makroämnen, om det finns mycket av dem i organismen, och mikroämnen eller spårämnen som förekommer i mycket små mängder, till exempel i någon förening. Kiselalger innehåller grundämnena kol, syre, väte, kväve, fosfor, svavel, kisel (i sina skal – vilket är ett grundämne som annars inte finns i så stora mängder i andra växtplanktongrupper), tillsammans med olika spårämnen som t.ex. koppar, mangan, kalium, kalcium, klor, zink, och många, många fler grundämnen. De kan också innehålla ämnen som kadmium och bly som inte har någon biologisk funktion men ändå tas upp av växtcellen.

Mängden fosfor och kväve varierar under året både beroende på art av kiselalg och tillgång i vattnet. Ett annat svar på frågan om vilka ämnen de innehåller är olika typer av föreningar, som kolhydrater, protein, pigment av olika sorter, oljor, fett, vitaminer (bland annat vitamin B12, thiamin, m.m.). Innehållet av fetter, protein och kolhydrater varierar också i en kiselalgscell under året .

I vissa arter kan man se droppar av fett inne i cellen.

Dessa hjälper till att hålla cellen flytande i vattenmassan så att de inte sjunker ner så djupt att inte ljuset räcker till för fotosyntesen. Proportionen och mängden av dessa ämnen/föreningar varierar också med art och tid på säsongen, konkurrens med andra arter m.m. En viktig skillnad mellan olika grupper av växtplankton är vilka pigment de innehåller utöver klorophyll a. Kiselalger innehåller också klorofyll c, samt beta-karoten, fucoxanthin, diatoxantin och diadinoxanthin.

Hoppas detta ger lite svar på din fråga.

Lena Kautsky forskare och rådgivare på Stockholms universitets Östersjöcentrum

Läs även:

Vilka ämnen finns i Kiselalger?

Östersjöcentrum har kanske svaret

Kiselalgerna står för ungefär 45% av fotosyntesen i haven

Bilder Kiselalger:

Kiselalgen är ett mikroskopiskt växtplankton som kan hittas i praktiskt taget alla vatten. Gruppen är även en av de artrikaste alggrupperna – vissa säger att det finns uppemot 100 000 olika. Samtliga är eukaryota (har cellkärna) och encelliga; dock lever de inte alltid åtskilda, kolonier är inte ovanliga. Vanligast är att de lever fritt flytande i vattnet, men det förekommer även sådana som lever i bottensediment, fastsittande på växter eller djur och dylikt.

10846277_10203204724460658_5086539583333291190_n

Kiselalgerna är en mycket viktig och populär föda
för djurplankton vilka i sin tur fungerar som föda för
fisk och sjöfåglar. De kiselalger som inte blir uppätna sjunker snabbt
till botten när de dör. Där blir de föda för bottenlevande
djur som i sin tur äts av fiskar. Löst kisel bildas genom vittring av olika bergarter och organiska syror.

Se film:  Observation of diatoms (5 minuter)

12376674_10206140473692554_4668994019261087026_n

10422407_10206133722763785_178787517757952049_n

Läs även

Metallpåverkade bäckar ger missbildade kiselalger

Sign

Bror Högbom RHC

12802982_10205958785790470_3929791026621732890_n

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.