Miljögifter ligger kvar i Landsortsdjupet

Östersjöns botten innehåller fortfarande höga halter av organiska miljögifter som har varit förbjudna i över 40 år. Med höga halter av DDT och klordan är Landsortsdjupet inget undantag. Källa   Enligt en rapport från Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har halterna av miljögifter i Östersjöns botten i princip stått still det senaste decenniet. I mätningar som… Continue Reading


Gränsälven, Torne älv – Laxstigning och information 28/7-16

Laxinfo!Nationalälven och gränsälv Torne älv 28/7-16. Laxräknaren i Kattilakoski tickar vidare och registrerar individer. Vi närmar oss etthundratusen firrar som har lämnat ett spår av sin närvaro och passering över forsnacken, vilket ger förhoppningar för framtiden. Men allt är inte guld som glimmar! Det råder obalans i vårt ecosystem, Tiaminbrist! Alltså brist av vitamin B1… Continue Reading