Berättelser om havet – och om människor

På bara några årtionden har bilden av havet förändrats. För inte så länge sedan betraktades världshaven som en främmande värld. Nu vet vi att människor interagerar med havet på många olika sätt. Människans påverkan på havet i form av föroreningar, försurning, utfiskning, övergödning samt stigande temperaturer och havsnivåer påverkar i sin tur människors hälsa, säkerhet… Continue Reading


Östersjöcentrum har kanske svaret.

Följetong : del 2 Eftersom kiselalgerna står för 45% av fotosyntesen i Östersjön och algerna har minskat med 60% i Östersjön sedan 60-70talet bestämde jag mig för att ta reda vid kiselalgerna innehåller. Forskarna pekar ut  dammbyggen inom vattenkraft och övergödningen som orsaken till de sjunkande kiselhalterna. Jag ställde frågan till 2 universitet och till… Continue Reading