Sportfisketurism

Minnen från 2005 sportfisketurism, lokal utvecklingspotential med lönsam ekonomi.

Sportfisketurism

 

Som bekant så har människan ägnat stor tid åt jakt och fiske sedan urminestider för att finna mat för överlevnad. Detta beteende sker även idag och kommer att ske i vår framtid. Under senaste tiden har människan börjat resa runt hela världen för att söka möjligheter till rekreation och upplevelser med jakt och fiske som tema. Miljoner av människor reser som aldrig förr, äventyr är inne! Resebolagen har åter luft under vingarna och maskineriet är redo att lyfta resenärer till spännande destinationer. Reseindustrin är ordentligt eldad, låt oss lyssna samt ta vara på resebranschens medvind och optimism.

 

Nu återstår praktiska ÅTGÄRDER ! vi måste kavla upp ärmarna för att utföra de åtgärder som krävs för att attrahera fler besökare till Tornedalen för att skapa fler jobb och ekonomisk tillväxt.

Hur kunde det se ut om vi Tornedalningar betraktade mer omfattande, våra naturtillgångar inom upplevelseturismen som köp- och säljbara resurser?

Torneälvdal äger ett brett och unikt utbud av naturaktiviteter i form av jakt- fiske- och friluftsliv. Detta utbud kan förädlas till oanade resurser inom upplevelseturismen. Vi har en guldgruva framför oss.

Det bör framhållas att turism är världens största industri. Forskare inom besöksnäringen hävdar bestämt att naturbaserad besöksverksamhet är ett av Sveriges mest utvecklingsbara resurs, varav sportfisket expanderar mest för tillfället. Landets nordligaste älvar har haft och har en betydande -om inte avgörande- roll av resultat och utveckling.

Idag finns det flera länder och landsdelar där sportfisketurismen omsätter anmärkningsvärda summor pengar med rena samhällsekonomiska effekter. Gemensamt med nämnda är att det krävs god tillgång av ”produkter” att sälja, i dessa fall lax och öring.

Dessa fiskarter brukar traditionellt fungera som ”lockvaror” för sportfiskare till nordiska älvar. Nya fiskedestinationer skapas kontinuerligt inom olika väldsdelar för att locka fler och fler utövare.

 

Torneälven

Vad gäller Torneälven så kan sportfiskeresursen bli enorm. Enligt forskare kan Torneälven som är ca: 600 km långt med tillhörande vattensystem kan producera stort antal smolt, (lax barn) per år.

Detta innebär att fler fiskar kunde spöfångas årligen, den dag smolten efter uppväxt i Östersjön fick ostört vandra tillbaka till våra älvar. I praktiken kan området omsätta hundratalsmiljoner kronor årligen, bara av laxfiskarens ekonomiska utlägg på guider, fiskekort, båthyror, boende och mat o s v. I sammanhanget är inte ”de andra ” medräknade bl. a. gädd-, abborr- och harrfiskare samt medföljande ”ej fiskande” resenärer som även utgör en väsentlig ekonomisk effekt av sporfisketurismen.

 

Viktigt är att kunna förutse samt bemöta efterfrågan i tidigt stadium. Genom strategisk samordning av berörda fiskerättsägare, föreningar, byaytveklingsgrupper etc. samt gemensamt initiativtagande av lokala aktörer inom turismbranschen torde ge ökad förutsättning att ta till vara den ekonomiska potentialen, som finns tillgänglig inom nämnda näring.

Det är av stor vikt att lokalbefolkningens önskemål och initiativ prioriteras. Det finns exempel av misslyckade utvecklingsinsattser inom turistfisket, där lokala utvecklingsfrågor enbart drivits av externa aktörer. Utvecklingen av fisketurismen bör i den utsträckning som möjligt styras gemensamt med ”lokala verktyg” som fiskerättsägare, byautvecklingsgrupper, lokala entreprenörer och initiativtagare e tc. Kompetensen finns ofta på själva platsen. Gemensamma riktlinjer och värderingar av sporfisketurismen utgör betydande faktorer för resultatet.

De aktörer som har önskemål och valt att utveckla och värna områdets sportfiskeresurs bör välkomnas för att kunna skapa tillväxt och ökad sysselsättning.

Trenden visar tydligt att Tornedalen attraherar både företag och turister.

 

Som avslutning vill jag påminna om att mycket återstår av de åtgärder av arbeten som krävs att uppnå Torneälvens med tillhörande vattensystems potential, orådet är ett av norra Europas mest utvecklingsbara sportfiskedestination.

Min bestämda uppfattning är att målet går att nå. Det finns mycket kunskap och kompetens bland ortsbefolkningen i Tornedalsregionen.

 

Tight Lines!

/Kari Laukkanen,

/Kari Laukkanen,

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.