Sportfisketurism

Minnen från 2005 sportfisketurism, lokal utvecklingspotential med lönsam ekonomi. Sportfisketurism   Som bekant så har människan ägnat stor tid åt jakt och fiske sedan urminestider för att finna mat för överlevnad. Detta beteende sker även idag och kommer att ske i vår framtid. Under senaste tiden har människan börjat resa runt hela världen för att… Continue Reading


Torne älv, Laxrapport!

Torneälvens laxstigning, 10/7 -16 Kattilakoskis fiskindikator har registrerat ca, 85 000/individer och antalet verkar öka kontinuerligt, vi pendlat mellan ca, 1000/1700 firrar/dygnet de senaste dagarna. Det här vårdar gått för framtiden, om inte ngt förutsett sker? Men det finns farhågor som bör finnas i vår åtanke, fjolårets -15 laxdöd med anmärkningsvärda följder te x, att… Continue Reading