Vilka ämnen finns i Kiselalger?

Denna fråga är nu ställd till Stockholms universitet och Linköpings universitet. Kiselalgerna står för ungefär 45% av fotosyntesen i haven och kan delas in i mer än 200 släkten och man uppskattar antalet de olika arterna till ungefär 100 000. Löst kisel spelar en stor roll i näringsväven genom kiselalgerna. Dessa arter behöver löst kisel för… Continue Reading