Fortsatt höga halter av miljögifter i havsbottens sediment

Pressmeddelande  •  Jul 07, 2016 10:00 CEST Havsbottnarna utanför Sveriges kust bär på fortsatt höga halter av bekämpningsmedel som DDT och andra miljögifter i bottensedimenten – trots att många av gifterna förbjöds för mer än 40 år sedan. Det framgår av en ny SGU-rapport om Östersjöns och Västerhavets tillstånd. Källa Resultaten av de senaste mätningarna från bottensedimenten… Continue Reading


Torne älv

Harr, (Thymallus Thymallus) Kanske ett moment att ha i åtanke och fundera över och utöver våra andra viktiga fiskarter som simmar i våra bl a. Tornedalska vatten. Mångfald med tillhörande artrikedom är bland det viktigaste som finns, för ex v våra fauna och livet i den. Det får inte förglömmas att våra vilt växande och förökande… Continue Reading