Tiaminbrist 

Någon som vet vad som hänt med denna gädda? Har aldrig sett något sådant tidigare. — på Skeppsgården. Troligen är grunden av avvik detta, Tiaminbrist förvirrar forskare


Nu har svaret kommit. Kiselalger innehåller bl a kolhydrater, protein, oljor, fett, vitaminer, vitamin B12 och thiamin B1 vitamin

Följetong del 3 av 5: Eftersom kiselalgerna står för 45% av fotosyntesen i Östersjön och algerna har minskat med 60% sedan 60-70talet bestämde jag mig för att ta reda på vad kiselalgerna innehåller. Forskarna pekar ut  dammbyggen inom vattenkraft och övergödningen som orsaken till de sjunkande kiselhalterna. Frågan: Hej alla på Östersjöcentrum. Vi är några från… Continue Reading


Miljögifter ligger kvar i Landsortsdjupet

Östersjöns botten innehåller fortfarande höga halter av organiska miljögifter som har varit förbjudna i över 40 år. Med höga halter av DDT och klordan är Landsortsdjupet inget undantag. Källa   Enligt en rapport från Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har halterna av miljögifter i Östersjöns botten i princip stått still det senaste decenniet. I mätningar som… Continue Reading


Gränsälven, Torne älv – Laxstigning och information 28/7-16

Laxinfo!Nationalälven och gränsälv Torne älv 28/7-16. Laxräknaren i Kattilakoski tickar vidare och registrerar individer. Vi närmar oss etthundratusen firrar som har lämnat ett spår av sin närvaro och passering över forsnacken, vilket ger förhoppningar för framtiden. Men allt är inte guld som glimmar! Det råder obalans i vårt ecosystem, Tiaminbrist! Alltså brist av vitamin B1… Continue Reading


KALIXÄLVEN HAR PROBLEM

  Bild: Sportfiskeforum Medan laxen sprutar upp i de flesta norrlandsälvar, har Kalixälven uppenbara problem. Många menar att regelverket brister. Den tjugonde juli hade 2729 fiskar registrerats i Kalixälvens fiskväg. Det är 88 000 färre än i Torneälven. Även om älvarna skiljer sig lite i storlek och i biotop, är skillnaden i antal fiskar är inte rimlig.… Continue Reading


Tiamin

Tiaminbrist på våra firrar leder till försämrat immunförsvar och därigenom blir individerna offer för olika sjukdomar som svampinfektioner, bakterier osv.Viktigt är att se till en försiktighetsprincip, där vi arbetar mot och gemensamt till det bättre. Det fiske som pågår idag av ex v. vår vildlax är inte bra för framtiden eftersom nämnda vitaminbrist kan orsaka… Continue Reading


Östersjöns döda bottnar rekordstora

MILJÖ. Arbetet med Östersjön går framåt – övergödningen och vissa miljögifter minskar. Men samtidigt breder de syrefria områdena ut sig och den globala uppvärmningen sätter ytterligare tryck på ett hav i obalans. Källa Få stormar och fortsatt övergödning – det är anledningen till att de syrefria områdena i Östersjön är större än någonsin. – Det… Continue Reading


Berättelser om havet – och om människor

På bara några årtionden har bilden av havet förändrats. För inte så länge sedan betraktades världshaven som en främmande värld. Nu vet vi att människor interagerar med havet på många olika sätt. Människans påverkan på havet i form av föroreningar, försurning, utfiskning, övergödning samt stigande temperaturer och havsnivåer påverkar i sin tur människors hälsa, säkerhet… Continue Reading


Östersjöcentrum har kanske svaret.

Följetong : del 2 Eftersom kiselalgerna står för 45% av fotosyntesen i Östersjön och algerna har minskat med 60% i Östersjön sedan 60-70talet bestämde jag mig för att ta reda vid kiselalgerna innehåller. Forskarna pekar ut  dammbyggen inom vattenkraft och övergödningen som orsaken till de sjunkande kiselhalterna. Jag ställde frågan till 2 universitet och till… Continue Reading