World Bank US har en förlegad syn på förnybar vattenkraft.

 

Världsbankens president Jim Kim har varit högljudd om behovet av regeringar att öka sol och vindkraft för att bidra till att lösa klimatförändringarna, men det visar sig att bankens egen utlåning är i otakt med dessa trender. En genomgång av de senaste fem åren av sin utlåning praxis visar att huvuddelen av bankens förnybara utlåning fokuserar fortfarande på stora vattenkraftverk.

2014 satsade banken mer än hälften av sin utlåning till stora vattenkraftprojekt i utvecklingsländerna. Den amerikanska kongressen är fortfarande den största bidragsgivaren till bankens kapital.

Stora vattenkraft har en föråldrad dyr teknik och dammarna avger stora utsläpp av metan, en särskilt potent växthusgas.

Läs Vattenkraft värre en kolkraft.

Världsbanken har antagit sol och vind som framtiden för förnybar energi. En översyn av Världsbankens utlåning sedan 2010 visar 65% av sin utlåning till förnybar energi går till stora vattenkraftsprojekt. (Världsbanken anser att vattenkraft som förnybar.)

hydroelectric-world

Idag är 172 av världens största 292 floder regleras av människan. Mängden vattenkraftverk förväntas stiga med över 20%

I Afrika, där tillgången till energi priser är den lägsta, är Världsbanken ännu längre bakom kurvan – nästan tre fjärdedelar av Världsbankens förnybara utlåning går mot vattenkraft, jämfört med bara 10% för solenergi respektive 6% för vindkraft.

På 1970-talet ansåg experterna att stora dammar inom är det bästa alternativet. Men under de mellanliggande årtiondena, har kostnaden för solenergi sjunkit dramatiskt. Med tanke på att Niger ligger på kanten av Saharaöknen, ett område med några av de högsta sol potential i världen, är sol det bästa alternativet. Dessutom visar studier att solenergi kan utnyttjas för både on- och off-grid-baserad produktion i stor utsträckning i Afrika.

Världsbanken tycker om att presentera sig själv som en långivare i framkant av utvecklingen. I själva verket skulle det hjälpa om de åtminstone kunde komma ikapp med resten av världen.

 

läs hela texten Här

3700 stora kraftverksdammar planeras runt om i världen för att stoppa klimatförändringarna, många kraftverk planeras i utvecklingsländer. Visserligen förnybar energi, men de ekologiska konsekvenserna kan bli förödande, varnar forskare.

Stora flodsystem som Amazonas, Nilen, Kongofloden eller Ganges kan drabbas av ekologiska skador om de däms upp för vattenkraftbyggen. Vart femte flodsystem av dem som i dag är opåverkade kan bli oanvändbara för fiskens vandringar.

 

Läs även

Havsströmmar och vattenkraft.

Sign Bror Högbom RHC

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.