Urminneshävd och vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har sammanställt en tillsynsvägledning kring urminneshävd, privilegiebrev, byggningabalk och vattenkraftverk.

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Dessa verksamheter omfattas därmed av bestämmelserna i miljöbalken.

Urminnes hävd och vattenkraft

Frågan om urminnes hävd och privilegiebrev kopplat till dammar och vattenkraftverk är ständigt aktuell. Det finns ett stort antal dammar som har sitt ursprung före 1900-talet och där det bedrivits till exempel kvarn- eller sågverksamhet. Vid vissa av dessa dammar har ägarna sedan byggt om anläggningen för att istället producera el.

I ett flertal ärenden har Mark- och miljööverdomstolen prövat frågan om urminnes hävd eller privilegiebrev kan utgöra tillstånd till ett vattenkraftverk. I samtliga fall har domstolen kommit fram till att varken urminnes hävd eller privilegiebrev kan åberopas som tillstånd.

Alla som inte kan visa upp ett tillstånd enligt äldre lagstiftning för just drift av ett vattenkraftverk, måste ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för vattenkraftverket.

Läs även

Hur man beskär ett äppelträd och räddar en älv.

Ge mig en vindsnurra o jag stänger mitt vattenkraftverk

bengt-holm

Bengt Holm kraftverksägare

 Tillsynsvägledning kring urminnes hävd, privilegiebrev, byggningabalken och vattenkraftverk

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.