Urminneshävd och vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har sammanställt en tillsynsvägledning kring urminneshävd, privilegiebrev, byggningabalk och vattenkraftverk. Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Dessa verksamheter omfattas därmed av bestämmelserna i miljöbalken. Urminnes hävd och vattenkraft Frågan om urminnes hävd och privilegiebrev kopplat till dammar och vattenkraftverk är ständigt aktuell. Det finns ett stort antal dammar som har sitt ursprung före… Continue Reading