Viktig lekplats för abborren hotad

Deltat och den nymuddrade kanalen i Södra stadsfjärden i Vasa. Bild: Yle/Anna Ruda ANNA RUDAVASA I vintras muddrades en åmynning i den södra delen av fjärden och nu befarar en del att muddringen påverkar abborrens yngel negativt. – Också en liten lekplats är viktigt för fiskstammen och den förser ett stort område med fisk, säger Lari… Continue Reading