Giftcocktails i norska fjordar

Får det lov att vara en liten cocktail av: Emamectinbenzoat, Azametifos, Väteperoxid, Hydrogenperoxid, diflubenzeron, teflubenzeron, deltametrin, cypermetrin och Isoauginol? Det är ämnen som används för att försöka få bukt på lusproblemen i norsk laxodling. Miljontals kilo väteperoxid och flera tusen kg av medicin dumpas för att döda laxlöss. Dess användning är mycket kontroversiell, och ingen vet… Continue Reading