40.000 smålaxar på rymmen!

Omkring 40.000 fiskar har rymt från en sättfiskanläggning i Bergsfjorden i Bergs kommun i Troms i Norge. Händelsen inträffade vid anläggningen Akvafarm AS och uppstod i samband med lastning av fisken i båt, säger Fiskeridirektoratet på sin webbplats.  Men här talar man om en rymning av 10.000 fiskar. Ernst Bolle, sektionschef i region norr, betecknar rymningen… Continue Reading


Hur fiskodlingar kan förstöra för utrotningshotade arter

Användningen av läkemedel mot löss har exploderat, och det visar sig att resterna av lössmedlet Teflubenzuron finns upp till 1100 meter från fiskodlingar. Läkemedlen utsöndras via fekalier och urin från lax som fått i sig medlet genom fodret. Kort och långvarig exponering av avmaskningsmedel kan orsaka hög dödlighet och missbildningar av kräftdjur, framgår av en… Continue Reading


Kaskeloter hittades död i Tyskland, Magar FULL av plast och bildelar

Twenty-nine sperm whales were found stranded on shores around the North Sea, an area that is too shallow for the marine wildlife. Only recently were details of the animals’ necropsy released. However, scientists were deeply disturbed by what they found in the animals’ stomachs. According to a press release from Wadden Sea National Park in Schleswig-Holstein, many… Continue Reading