Miljögifter

Miljögifter är ett samlingsnamn för ämnen som har en negativ miljöinverkan och skadar organismers funktioner. Många miljögifter bryts ned mycket långsamt eller inte alls. Miljögifter kan även vara fettlösliga som lagras och ackumuleras i fett och fettvävnader hos organismer, andra gifter binder sig till proteiner. Vissa miljögifter har dessutom hög spridningsförmåga vilket gör att de… Continue Reading


Odlad lax – döden i salmonidform

Detta publicerades av Rasmus Gustavsson, på bloggen Grubblande Gäddan/Fisheco den 15 maj 2016 Diabetes, autism och ADHD, låter det gott? Smakfullt? På en tallrik med odlad lax får du i dig ämnen som kan kopplas till allt detta. Detta tillsammans med massor av onyttiga fetter är det du får i dig, dina barn får i… Continue Reading