Kultur och Energi – de minsta vattenkraftverkens betydelse

Älvräddarna2
Förelägganden om miljöbalkstillstånd för vattenkraftverk har under senaste åren förts fram som ett hot mot både Sveriges elförsörjning och kulturmiljöer. De kraftverk som blivit föremål för förelägganden har hittills bedrivit sin verksamhet utifrån äldre civilrättsliga rättigheter såsom urminnes hävd och privilegiebrev m.m. Rapporten har undersökt och analyserat hur många småskaliga kraftverk som upphör med verksamheten som en effekt av föreläggande om miljöbalkstillstånd, samt vilken påverkan på elsystemet detta har.
Rapporten visar att ett stort antal av de minsta småskaliga vattenkraftsanläggningarna med stor sannolikhet kommer att upphöra med verksamheten och därmed försvinna som effekt av föreläggande om miljöbalkstillstånd.

Läs Älvräddarnas rapport, Kultur och Energi – de minsta vattenkraftverkens betydelse
2016:01

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.