Hoppande fisk i sluten kasse

VATTENBRUK 2016/10/05 11:00 Genom Aslak Berge, Ilaks Den slutna Ecokassen fylldes med lax för åtta månader sedan. Nu har fisken mer än tiofaldigt ökat i vikt. – Vi ligger på 0,8 i foderomvandlingsförmåga, säger Ecokassens grundare Jan Erik Kyrkjebø till Ilaks. Detta gör att fisken lägger på sig 100 gram i vikt genom att konsumera 80 gram foder. Det… Continue Reading


Kultur och Energi – de minsta vattenkraftverkens betydelse

Förelägganden om miljöbalkstillstånd för vattenkraftverk har under senaste åren förts fram som ett hot mot både Sveriges elförsörjning och kulturmiljöer. De kraftverk som blivit föremål för förelägganden har hittills bedrivit sin verksamhet utifrån äldre civilrättsliga rättigheter såsom urminnes hävd och privilegiebrev m.m. Rapporten har undersökt och analyserat hur många småskaliga kraftverk som upphör med verksamheten… Continue Reading