Voxnan med vattendrag får fiskeplan

Voxnan

Fiskemöjligheterna är mycket goda i Ljusdals kommun. Det finns åtta fiskevårdsområden där man arbetar med att utveckla fiskemöjligheterna och skapa goda förutsättningar för fritidsfiskare. Här börjar Nordens sydligaste vildmark med Hamra Nationalpark. Det finns dessutom 28 naturreservat. I sjöar och tjärnar finns goda bestånd av all sorts fisk.

Efter arbetet med en fiskeplan för Ljusnans tillrinningsområde går i år arbetet vidare med Voxnan med tillrinnande vattendrag.

Arbetet är i detta fall ett gemensamt Ljusnan/Voxnan-projekt tillsammans med Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

För Ljusdals kommuns del bedöms det att cirka 35 vattendrag med en sammanlagd längd av 25 mil samt 70 sjöar inventeras och planläggs innan beräknat projektet är slut vid utgången av 2017. Då är cirka 90 procent av Ljusdals kommuns yta planlagd för vatten- och fiskevårdande åtgärder.

Arbetet ligger numera inom kommunens miljöfunktion där projektledare liksom tidigare är Peter Hallgren (bilden).

Sedan år 2012 har Ljusdals kommun arbetat med att kartlägga kommunens vattendrag i syfte att ta fram underlag för vatten- och fiskevårdande åtgärder. Fokus i arbetet har legat på att lokalisera var mänsklig påverkan som till exempel rensningar, onaturliga vandringshinder och vattenkraft har haft negativa konsekvenser för fisk och annan vattenbunden fauna.

Underlaget är förutom för fiskevård också mycket värdefullt inför kommande arbeten mot EU:s vattendirektiv och våra miljömål.

Det finns en färdig restaureringsplan för Ljusnans tillrinningsområde klar i väntan på antagande. Planen, som ska kompletterats med en prioriteringslista med kostnadsuppskattningar, innebär att det finns stora möjligheter att söka och få fram pengar för det som behöver göras.

Som exempel kan nämnas att de restaureringsåtgärder, som i några vattendrag genomförts parallellt med kartläggningarna, helt finansierats av havs- och vattenmyndigheten och genom så kallade vattenavgiftsmedel.

Källa:  Havs och vattenmyndighetn, Ljusdals kommun, ljusdal.se, publicerat den 10 maj 2016

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.