ÖSTERSJÖLAX FÅNGAD I BOTTENVIKEN FÅR GULT LJUS

Publicerat  2016-05-03  Rött = Låt Bli Gult = Var Försiktig Grön = Ät Gärna Läs mer på WWF:s Fiskguide Ändringen är bland annat en följd av minskat kommersiellt fiske. Ett större antal lekande fiskar har kommit upp i älvarna vilket har lett till en ökad yngelproduktion. Laxen mår alltså bättre med det är sämre för… Continue Reading


Eating Fish Can Be Bad for Your Health: Alarming Fish Industry Facts

By Dr. Joseph Mercola | mercola.com http://consciouslifenews.com/eating-fish-can-bad-health-alarming-fish-industry-facts/11118570/ Nicolas Daniel’s documentary “Fillet-Oh-Fish” takes a critical look at the fish industry, featuring exclusive footage from fish farms and factories across the globe. Many still have a rather romanticized view of fishing, but when it comes to large-scale food production, the picture is actually rather grim. Today’s fisheries… Continue Reading