Fiskerinäring fortsatt tyst om fruktad mask

Jag pratade med en fiskare i helgen som berättade om en torskmask som förökar sig. Fiskeindustrin vill dock tysta ner problemet. Jag kan inte minnas att Save The Baltic tagit upp frågan? Tydligen säljer yrkesfiskare torsken till oss konsumenter trots vetskap om att det finns mask i torsken. Det är tydligen en svår mask att… Continue Reading


SAVETHBALTIC söker en data kunnig person

Styrelsen för savethebaltic söker en data kunnig som kan hjälpa oss att nå våra högt ställda mål, därför behövs en ideell person som kan programmera och bygga hemsidor. Gärna ungdom eller pensionär som vill och kan tänka sig att göra skillnad för dom kommande generationerna. Även sponsorer behövs för att finansiera vår framtida engagemang i… Continue Reading


Urminneshävd och vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har sammanställt en tillsynsvägledning kring urminneshävd, privilegiebrev, byggningabalk och vattenkraftverk. Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Dessa verksamheter omfattas därmed av bestämmelserna i miljöbalken. Urminnes hävd och vattenkraft Frågan om urminnes hävd och privilegiebrev kopplat till dammar och vattenkraftverk är ständigt aktuell. Det finns ett stort antal dammar som har sitt ursprung före… Continue Reading


Tidernas blåsning – och vi bara sväljer

Tidernas blåsning – och vi bara sväljer Kranvattnet har visserligen en minst lika rafflande historia. Fyra miljarder år gammalt, har druckits av både dinosaurier och neandertalare. Men ingen berättar den. Så istället står vi lydigt här i tisdags­kön på Hemköp och lastar upp svindyrt fulvatten på rullbandet. Lättlurade och törstiga, alltid lika törstiga. En matvarukorg… Continue Reading


HSMI bevis upptäcktes i odlad lax

A team of international researchers has diagnosed a potential heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) in farmed Atlantic salmon samples collected from a BC aquaculture facility in 2013-2014. Dr. Kristi Miller. (Photo: Salmon Confidential) http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=5-2016&day=24&id=84501&l=e&country=0&special&ndb=1&df=0 This research, led by Fisheries and Oceans Canada’s (DFO) Dr. Kristi Miller, was undertaken as part of the Strategic Salmon… Continue Reading


Viktig lekplats för abborren hotad

Deltat och den nymuddrade kanalen i Södra stadsfjärden i Vasa. Bild: Yle/Anna Ruda ANNA RUDAVASA I vintras muddrades en åmynning i den södra delen av fjärden och nu befarar en del att muddringen påverkar abborrens yngel negativt. – Också en liten lekplats är viktigt för fiskstammen och den förser ett stort område med fisk, säger Lari… Continue Reading


Giftcocktails i norska fjordar

Får det lov att vara en liten cocktail av: Emamectinbenzoat, Azametifos, Väteperoxid, Hydrogenperoxid, diflubenzeron, teflubenzeron, deltametrin, cypermetrin och Isoauginol? Det är ämnen som används för att försöka få bukt på lusproblemen i norsk laxodling. Miljontals kilo väteperoxid och flera tusen kg av medicin dumpas för att döda laxlöss. Dess användning är mycket kontroversiell, och ingen vet… Continue Reading


40.000 smålaxar på rymmen!

Omkring 40.000 fiskar har rymt från en sättfiskanläggning i Bergsfjorden i Bergs kommun i Troms i Norge. Händelsen inträffade vid anläggningen Akvafarm AS och uppstod i samband med lastning av fisken i båt, säger Fiskeridirektoratet på sin webbplats.  Men här talar man om en rymning av 10.000 fiskar. Ernst Bolle, sektionschef i region norr, betecknar rymningen… Continue Reading


Hur fiskodlingar kan förstöra för utrotningshotade arter

Användningen av läkemedel mot löss har exploderat, och det visar sig att resterna av lössmedlet Teflubenzuron finns upp till 1100 meter från fiskodlingar. Läkemedlen utsöndras via fekalier och urin från lax som fått i sig medlet genom fodret. Kort och långvarig exponering av avmaskningsmedel kan orsaka hög dödlighet och missbildningar av kräftdjur, framgår av en… Continue Reading


Kaskeloter hittades död i Tyskland, Magar FULL av plast och bildelar

Twenty-nine sperm whales were found stranded on shores around the North Sea, an area that is too shallow for the marine wildlife. Only recently were details of the animals’ necropsy released. However, scientists were deeply disturbed by what they found in the animals’ stomachs. According to a press release from Wadden Sea National Park in Schleswig-Holstein, many… Continue Reading