Fängslad av Palmolje industrin

  Six people were sentenced to several months in prison in a protracted show trial in Sierra Leone for protesting the loss of their land and livelihoods to Socfin, a multinational palm oil company. Tell the Sierra Leonean authorities to stop trampling the land rights of local communities for corporate profits! PETITION BACK­GROUND 10 000 ton palmolja Skövlar regnskog… Continue Reading


Så hotar surare hav djurlivet i Arktis

Organiskt material från tinande permafrost i Arktis verkar vara en viktig orsak till att havsvattnet försuras snabbare i Norra ishavet än prognoserna förutsett. Försurning av havsvatten är jämte klimatförändringar en allvarlig konsekvens när förbränning av fossila bränslen frigör koldioxid i atmosfären. Detta reagerar med havsvattnet och bildar kolsyra, vilket orsakar dramatiska förändringar i havens ekosystem.… Continue Reading


Så ska yrkesfisket möta framtiden – ny strategi

Det är första gången som en sådan här gemensam strategi tagits fram i Sverige. Syftet är att en skapa en gemensam bild och mål för att underlätta samverkan och förståelse mellan myndigheter, yrkesfiskare, forskare och olika intresseorganisationer. Det är många olika parter som varit delaktiga i arbetet med yrkesfiskestrategin. Både myndigheter och fiskenäringens organisationer, men… Continue Reading


En kvarts miljard satsas på fiskodling

Sveriges största fiskodling på land planeras nu byggas i Kall. En kvarts miljard är man beredd på att satsa. Erik Olofsson är biolog vid Torsta AB och det är han som gjort miljökonsekvensbeskrivningen, och enligt honom finns det stora fördelar med en landbaserad fiskodling jämfört med de kassodlingar man använder i dag. – Det finns… Continue Reading