Mammon måste bort från miljörörelsen, riksdag & departement.

Under medeltiden var Mammon vanligen personifierad som girighetens, rikedomens och orättvisans demon.  Rikedomen kallas vid en demons nämligen Mammon, för Mammon är ett namn på en djävul, efter vilkenrikedom. Mammon som en person härleds tillbaka till en fallen ängel som skattar världslig rikedom över allt annat ” En helvetets ambassadör”. Frågan är om Mammon finns i dagens moderna… Continue Reading


Dricksvattenutredningen

Dricksvattnet i Sverige är för dåligt skyddat och nu idag, den 26 april 2016, presenteras en utredning med förslag för hur det ska skyddas bättre. I Sverige kommer dricksvattnet till ungefär lika stor del från ytvatten i sjöar och vattendrag som från grundvattnet och grävda brunnar. Många av Sveriges dricksvattentäkter saknar helt skydd eller har… Continue Reading


Vildfångad Lax till läsken?

Ja nu är det dags igen! Vi vet ju hur farligt det är med socker och Fruktos har man nyss konstaterat ger genskador hos möss. Här handlar det om Isoglukos, framställt av majs. Forskarna är som vanligt oeniga. Världens största läskproducent, Coca Cola Company; har finansierat åtskilliga vetenskapliga försök att bevisa att Fruktos är ofarligt. Att äta… Continue Reading