Frisk som en fisk?

Det är högtryck på exporten till USA av antibiotikafri lax från Norge. Norge exporterade lax för 47,7 miljarder kronor 2015 främst till Europa. Detta är en ökning med 9% eller 3,9 miljarder jämfört med 2014 och den högsta exportsiffran av lax någonsin. Mätt i produktionsvikt exporterade Norge 1 035 000 ton lax 2015, vilket är 3,7 procent högre… Continue Reading


Flyttfåglarna anländer tidigare

I genomsnitt kommer fåglarna nu flygande fyra dagar tidigare än de gjorde i slutet på 1970-talet. Hur mycket tidigare ankomsten är skiljer sig mellan arterna. Gransångare kommer hela 11,1 dag tidigare  medan törnsångare kommer 3,9 dagar tidigare. Läs artikel i DN idag hur flyttfåglarnas beteende förändrats i takt med klimatförändringarna.