Färskt förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg

MS Birka

2016-04-22

 Det blir ett förbud mot utsläpp av toalettavfall i Östersjön från passagerarfartyg. Beslutet togs den 22 april av den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Förbudet börjar tillämpas från och med 2019 och ska vara fullt infört 2023.

Övergödningen är det största miljöproblemet i Östersjön. Utsläpp av toalettavfall bidrar till övergödningen eftersom det innehåller kväve och fosfor. Det är redan idag förbjudet att släppa ut toalettavfall från passagerarfartyg inomskärs, det vill säga 12 nautiska mil från kusten. Den svenska färjetrafiken, har sedan länge på frivillig basis också lämnat sitt toalettavfall iland.

För att införa ett förbud mot utsläpp från utländska fartyg i så kallad ekonomisk zon (internationellt vatten) måste FN:s sjöfartsorganisation, IMO fatta beslut om internationella regler. Utan internationella regler är det bara möjligt för Sverige och andra länder att införa regler för landets egna fartyg.

Sverige drivande

Sverige, genom bland annat Transportstyrelsen, har de senaste sju åren varit starkt drivande i förhandlingarna om förbudet, både regionalt, inom ramen för östersjösamarbetet HELCOM, EU och internationellt, i IMO.

Under IMO:s miljöskyddskommittémöte, MEPC, den 18-22 april 2016 behandlades frågan. Efter mycket intensivt arbete, kunde kommittén fatta ett beslut som verkställer förbudet för hela Östersjöområdet, inklusive ryska vattenområden.

– Vi har jobbat långsiktigt inom HELCOM, EU och IMO för att få igenom detta. Trots komplicerade förhandlingar och mycket motstånd har vi genom enträget arbete lyckats införa förbudet mot av utsläpp av toalettavfall i Östersjön från passagerarfartyg. Vi är otroligt glada över det, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Förbudet i korthet

Förbudet innebär att alla passagerarfartyg (inklusive kryssningsfartyg) antingen ska lämna toalettavfallet till mottagningsanordningar i land eller vara utrustade med reningsanläggningar som kan rena toalettavfallet från kväve och fosfor. Reglerna börjar tillämpas 2019 för nya fartyg och 2021 för existerande fartyg i Östersjön. För existerande fartyg som går in i Östersjön och direkt till och från S:t Petersburg, börjar förbudet gälla 2023.

Läs även pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.