Forskare går till botten med laxdöden i Torne älv

Bakgrund: Sommaren 2014 fann man mer död lax i Torne älv än normalt, och man konstaterade mycket hudskador på uppstigande lax. Utifrån den information som Evira (Finländska Livsmedels­säkerhets­verket) fått har man sommaren 2015 upptäckt ett motsvarande antal döda individer bland uppstigande lax. Eftersom mängden uppstigande lax i år inte har varit på samma rekordnivå som… Continue Reading


Massor med mört!

Mörtens utbredningsområde sträcker sig över hela Europa förutom området kring medelhavet, och även österut in i Sibirien. I Östeuropa och Asien finns ett flertal underarter, några kring Kaspiska och Svarta havet. medelhavet och i nordvästra delen av Spanien och Portugal finns flera närbesläktade arter utan överlappande utbredning. Mörten har även implanterats i Australien under 1860–1880-talet… Continue Reading