Diatoms/Kiselalger

Diatoms/Kiselalger

https://savethebalticsalmon.se/diatomskiselalger/

https://savethebalticsalmon.se/category/kiselalger/

Dissolved silicon plays a major role in the food web by diatoms. These require dissolved silicon to build their
shell. Diatoms are a very important and popular food for zooplankton, which in turn serves as food for
fish. The diatoms that do not get eaten quickly drops to the bottom when they die. There, they become food for ground living animals, which in turn are eaten by fish. Dissolved silicon formed by weathering of different rock types.
Water and organic acids are essential for weathering. The highest silicon levels in Sweden are found in the northern forest rivers. How silicon looks like in the rest of the world, I hope that through this group can find out. I also hope that we can find out what role the silicon for example, coral reefs and fish of the sea.

 

Löst kisel spelar en stor roll i näringsväven genom kiselalgerna. Dessa behöver löst kisel för att bygga upp sina
skal. Kiselalgerna är en mycket viktig och populär föda för djurplankton vilka i sin tur fungerar som föda för
fisk. De kiselalger som inte blir uppätna sjunker snabbt till botten när de dör. Där blir de föda för bottenlevande
djur som i sin tur äts av fiskar. Löst kisel bildas genom vittring av olika bergarter.
Vatten och organiska syror är en förutsättning för vittring. De högsta kiselhalterna i Sverige återfinns i de norrländska skogsälvarna. Hur kisel ser ut i övriga världens hoppas jag att vi genom denna grupp kan ta reda på. Jag hoppas även att vi kan få reda på vilken roll kisel har för exempelvis korallrev och fiskarna i havet.

HU20062kisel

http://westerndiatoms.colorado.edu/genera

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.