Länsstyrelsen och Kalix kommun återställer Töreälv 

Foto (på ett vatten i Västerbotten) Töre älv är en skogsälv i Norrbottens kustland, som mynnar ut i Bottenviken. Den är cirka 40 kilometer lång; med källflöden inberäknade är dess längd nästan det dubbla. Avrinningsområdet är 449 kvadratkilometer. Alla som var intresserade av de åtgärder som planeras för 2016-2017 bjöds in till informationsmöte. Intresset var… Continue Reading


Nils-Erik Vigren Rädda höga kusten

Dagen till ära! För första gången finns en bild av mig utlagd för en text jag skriver! Kors i taket! Vad passar då bättre än att poängtera att det är för Rädda Höga Kusten som jag skriver. Mitt och föreningens mål är att så snabbt som möjligt avskaffa den oacceptabla övergödning som följer i spåren… Continue Reading


Övergödningsarbete får kritik av EU

Fler och mer ändamålsenliga åtgärder för att minska övergödningen krävs, enligt Europeiska revisionsrätten som utvärderat alla Östersjöländernas arbete.   EU har gett stora bidrag till Östersjöländerna för att åstadkomma förbättringar i vattenkvaliteten. Vid revisionen undersöktes om EU:s åtgärder hade varit ändamålsenliga. Den samlade slutsatsen var att man endast hade gjort begränsade framsteg. ”Om vattenkvaliteten i… Continue Reading