Findus får veckans groda för sämsta insats

Findus trålar sönder Arktis     Isarna smälter pga den globala uppvärmningen och en tidigare helt skyddad värld med arter som inte ens fått namn ännu och som är mindre utforskad än           månen tom, börjar nu Trålarna utnyttja! Viktiga ekosystem hotas nu då trålarna börjar se chansen att tjäna storkovan samtidigt som de… Continue Reading


Veckans Groda

Veckans groda är en veckotävling över dom sämsta och bästa insatserna för våra vatten! Det är fritt att ta fram förslag till veckans groda som presenteras på söndagar. Påföljande vecka har vi veckans groda för sämsta bästa insats för våra vatten klar, beskrivningen är av stor vikt och det kan vara företag, industrier eller privat… Continue Reading


Misstanke om allvarlig laxsjukdom i Rødøy, Norge

Vågaholmen (NTB): Det er mistanke om den alvorlige laksesykdommen ILA ved to oppdrettsanlegg i kommunen Rødøy i Nordland. Hela artikeln i tidskriften iTromsø: http://www.itromso.no/ntb/iriks/2016/04/14/Mistanke-om-alvorlig-laksesykdom-i-R%C3%B8d%C3%B8y-12599853.ece


Hur ska yrkesfiskare överleva?

Just nu utformas Sveriges första strategi någonsin för hur yrkesfisket ska se ut i framtiden. Samtidigt är det allt färre småskaliga yrkesfiskare som kan överleva på inkomsten de får från fisket. Läs här och se video från nyheter SVT Skåne från den 30 mars.