Insekter, spindlar och fåglar blir färre av vattenkraft.

Umeå Universitets forskning visar att skogslevande insekter och spindlar blir färre och fåglar tar skada längs reglerade älvar. Tre olika studier av ekologer vid Umeå universitet visar att älvreglering har en negativ effekt även på landlevande djur säger ekologen Micael Jonsson, huvudförfattare till två av artiklarna. – Våra studier visar att antalet flygande insekter är lägre längs reglerade… Continue Reading


Cancern ökar med 90% fram till 2040

Cancerfonden berättar att fram till 2040 kommer cancer att ha ökat med 90%…Förebyggande-Effektivare vård-Mer forskning är vad som krävs menar man. Källa Dioxin Skulle säga att det som behövs är nog att lyssna mer på Miljörörelsen. Idag har Sverige redan över 1600 godkända kemikalier medans Tyskland har 600. Cocktail effekten är något vi kommer att… Continue Reading