Det visste vi väl – eller?

miljömål

Källa: havet.nu. Publicerat: 2016-04-01
Den årliga utvärderingen av arbetet med Sveriges miljömål har just blivit klar. Slutsatsen för de mål som berör havet är att generationsmålen inte kommer att nås till 2020.

De stora utmaningarna i havsmiljön är övergödning, samt miljögifter och delvis svaga fiskbestånd. Andra problem är marint skräp och främmande arter samt att känsliga livs- och kulturmiljöer påverkas eller förstörs genom fysisk påverkan. Bedömningen från ansvariga myndigheter är att målen inte kommer att nås till år 2020 med beslutade eller planerade styrmedel. En del hoppingivande processer är dock på plats och kan möjligen förändra scenen framöver. Havsförvaltningens åtgärdsprogram för havsmiljön är beslutat och även vattenförvaltningens nya åtgärdsprogram har beslutas och genomförs nu. Genomförandet av den nya gemensamma fiskeripolitiken, med en ekosystemansats, förbättrar möjligheterna för ett långsiktigt hållbart fiske. Den nya havsplaneringsförordningen är central för ett hållbart nyttjande av havsområden, genom de kommande havsplanerna.

Nyhetskällor

Miljömål ”Steg framåt mot de svenska miljömålen” (2016-04-01)

Havs- och vattenmyndigheten ”Årlig uppföljning av miljömålen”(2016-04-01)

Naturvårdsverket ”Steg framåt mot de svenska miljömålen” (2016-04-01)

Kemikalieinspektionen ”Sverige bakom flera EU-beslut som bidrar till en giftfri miljö” (2016-04-01)

Natursidan.se ”Sverige fortfarande långt från att nå miljömålen”(2016-04-01)

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.