Nu får det f_n i mig vara nog!!!

En utländsk jätte gruvkoncern är på väg att förstöra ett av vårt lands vackraste och mest fantastiska naturområden – Kebnekaise Sjaunja obrutna fjällområde. Och det är tyst från politikernas och företagarnas håll. Så medborgare – det är kort sagt DAGS ATT RYTA IFRÅN!!! En av Sveriges vackraste och fiskrikaste vildmarker håller på att förstöras. Den… Continue Reading


Farmed Fish Caught by Local Fishermen

For several weeks now there has been a lot of fishing activity close to Älands fish farm in lake Västra Silen, Dalsland.  Ålands have been slaughtering around this time and would no doubt argue that of course there are likely to be a few Salmon who get away. It is my opinion that there has been… Continue Reading


Berömda Lofsån har drabbats av massdöd

Fantastiska Lofsån i Härjedalens kommun är full av död öring nedströms Lofsens kraftverk. Vad har hänt? Någon som vet? Döden är urskiljningslös – den har drabbat alla från minsta till största öring. Dela och sprid – detta får inte lämnas utan konsekvenser. Källa vattnets vilja


Det visste vi väl – eller?

Källa: havet.nu. Publicerat: 2016-04-01 Den årliga utvärderingen av arbetet med Sveriges miljömål har just blivit klar. Slutsatsen för de mål som berör havet är att generationsmålen inte kommer att nås till 2020. De stora utmaningarna i havsmiljön är övergödning, samt miljögifter och delvis svaga fiskbestånd. Andra problem är marint skräp och främmande arter samt att… Continue Reading