Lovar norske fiskeriministern runt – och håller tunt?

 

troms

Fiskeriminister Per Sandberg har lovat ett ökat fokus på miljömässig, bärkraftig akvakultur. Vi frågar – varför måste vi acceptera att det blir nya, förorenande öppna fiskodlingar i avvaktan på regeringens satsning på bärkraftig akvakultur?

KAMPANJEN MOT ODLING VID KROSNES OCH NORDEIDET:

Ole Magnus Filseth, Grethe Hoel, Johnny Eliassen, Elisabeth Johansen, Maya Mi Samuelsen, Niels Christian Stenklev:

-Per, du lovar oss en satsning på gröna och bärkraftiga lösningar för fiskodling gällande år som kommer. I ditt tal under konferensen Villaksen Nord i Alta för några veckor sedan, la du ansvaret för bekämpning av lus och rymning, där det ska vara – hos fiskodlingsnäringen. Du vill införa ett trafikljussystem där odlingskapaciteten begränsas när miljöpåverkningen är oacceptabel.

Vi frågar dig: Varför vänta till 2017 med att införa detta nya system?

Vi vet redan att en anläggning av normal storlek släpper ut avföring från öppna anläggningar lika stora som från avloppen från en stor norsk stad.

Lössepidemier gör att giftigt lusmedel används i stor skala, och utsätter skaldjursproduktion, fiskhälsa och människors hälsa i fara. Vi ser en ökning av sjukdomar som infektiös laxanemi hos odlad fisk.

Genetiskt intakt vildlax är snart en saga blott! Användningen av genmodifierad, steril fisk ökar spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i havets ekosystem. Vild fisk äter foderspill runt odlingskassarna, och lokala fiskare får inte längre leverera sådan fisk till lokala fiskaffärer på grund av dålig kvalitet.

Vi strider nu mot två planlagda anläggningar vid Karlsøysundet i Troms. Vid Korsnes och Nordeidet planläggs fiskodlingar. Detta ligger för avslutande behandling hos länskommunen.

Det är ett unisont motstånd hos lokalbefolkningen. I Karlsøy kommun som ständigt lever under ROBEK-hot har man med en knapp majoritet i kommunfullmäktige beslutat att lägga ut sina bästa kustområden för vattenbruk mot futtiga 10 miljoner kronor per odlingsenhet.
Pengarna har man redan tagit med budgetens för innevarande år. Mot detta står en folklig opinion, en sällsynt allians av lokala fiskare, sommarstugeägare, mor- och farmödrar, kustnära och andra fast boende i berörda områden.

Vi är rädda för miljökonsekvenserna hos oss av de nya etableringarna av öppna anläggningar. Vi är rädda för att arbetstillfällena och livskvaliteten för lokalbefolkningen kommer att försvinna tillsammans med vildfisken i närheten av anläggningarna, som ligger nära goda fiske- och lekplatser som kustfiskarna är beroende av.

Vi fruktar att odlarna som vill etablera sig här kommer att förorena och bidra till laxlus tills fjorden är förstörd, för att dra vidare till nästa fjord.
Varför måste vi acceptera dessa öppna anläggningar nu, samtidigt som du berättar för oss hur miljövänlig odlingsnäringen ska bli om bara några få år?

Odling i öppna kassar, som sker idag, är inte bärkraftig. När näringen talar om ”den blå åkern” anser vi att detta har intet med dagens norska lantbruk att göra. Norska bönder är självägande och på dem läggs kraftfullt restriktioner i samband med behandlingen av egenproducerad gödsel från djuren.

Allt ska recirkuleras i jordbrukarens eget område utan att skapa avrinning till angränsande markområden eller vattendrag. Vattenbruk, som det för närvarande drivs, är ett system som påminner om den gamla nessekonge- (privilegierade handelsmän på 17-talet) eller husmannssystemet, där intäkterna går till nationella och internationella kapitalstarka spelare och miljöbelastningen drabbar lokalbefolkningen. Tillhör du inte ett parti som fått mandat till att främja den lilla människans intressen?

Du har rätt när du pekar på vattenbrukets ansvar gällande renhållningen i egna kassar. Näringen är själv i färd med att inse att den har ett gigantiskt problem med sitt rykte. Du och andra tillsynsmyndigheter måste nu se till att miljöutmaningarna hanteras på ett hållbart sätt. Men varför vänta tills 2017?

Per du lovar! Men svär då på att det är sant att du kommer att leverera oss hållbara lösningar för vattenbruket! Vi ber dig att stoppa planerade öppna fiskodlingar som de vid Korsnes och Nordeidet tills näringen kommer igång med slutna, landbaserade eller havsbaserad konstruktion som kan lösa miljöproblem. Detta bör inte ske 2017, utan nu!

(översättning: Lena Hjärpne)

Läs också: Her spytter fiskeriminsteren ut sushi

http://www.vg.no/forbruker/mat-og-drikke/mat/her-spytter-fiskeriministeren-ut-sushi/a/23618931/

Hela artikeln på norska från VG, 18 mars 2016

http://www.vg.no/nyheter/meninger/fiskeri/per-du-lover-men-leverer-du/a/23641419/

 

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.