Miljööverdomstolen förbjuder alla fiskodlingar i öppna kassar

Pressmeddelande 31-3/2016 Miljööverdomstolen förbjuder alla fiskodlingar i öppna kassar. Det vart klart i högsta instans att fiskodling i öppna kassar klassas som miljöfarlig verksamhet och ska enligt miljöbalken fasas ut till 2017, dom mer miljövänliga landbaserade odlingarna är nästa generations fiskodling , som kan tex kompletteras med tomatodling. Läs mera om fiskodling:https://savethebalticsalmon.se/category/fiskodling/ Källa:Miljööverdomstolens betänkande