FISKAREN JARLES KAMP MOT GOLIAT

Foto: Laila Lanes Nrk Nrk, Tromsø, 2016-04-27 Kvænangens kommun som ligger långt upp i norra Norge,  ger dispens till Marine Harvest och tillåter dem att bygga en fiskodlingsanläggning utanför ön Spildra. Beslutet togs med nio mot sex röster i kommunstyrelsen onsdag förmiddag. Fiskodlargiganten Marine Harvest har ansökt om att få driva fiskodling vid Spildra i… Continue Reading


ISTÄLLET FÖR OLJA? ETT STEG I RÄTT RIKTNING?

Man planerar att bygga världens största landbaserade fiskodling i Florö i Norge Det ser ut att vara en början till ett förhoppningsvis, så småningom, helt slutet system att odla lax. Efterfrågan på lax växer blixtsnabbt, medan utbudssidan förblir oförändrad . Detta uppmanar branschen att investera i nya och kreativa lösningar. Nekst AS antar utmaningen, och… Continue Reading


Tyska aktivister protesterade mitt i Stockholm

Bild TT Samtidigt som vattenfalls årsstämma demonstrerade tyska aktivister vid Slussen i Stockholm direkt mot företagets ledning och uppmanade dem att tänka om kring försäljningen av brunkolsverksamheten. Under onsdagsmorgonen genomförde aktivister en aktion i Stockholm där man hängde ner både sig själva och en banderoll från restaurang Gondolens undersida, precis intill Katarinahissen. Aktivisterna från organisationen… Continue Reading


Vilket vansinne!

Världens näst största döda zon finns i Mexikanska Golfen! Ökad användning av konstgödsel i det industriella jordbruket i USA är en av de främsta orsakerna till den döda zonen. Gödsel som innehåller fosfor och kväve, genererar en ökning av alger, som sedan kväver det övriga marina livet. Trots detta presenterade NOAA (National Oceanic and Athmospheric… Continue Reading


Fängslad av Palmolje industrin

  Six people were sentenced to several months in prison in a protracted show trial in Sierra Leone for protesting the loss of their land and livelihoods to Socfin, a multinational palm oil company. Tell the Sierra Leonean authorities to stop trampling the land rights of local communities for corporate profits! PETITION BACK­GROUND 10 000 ton palmolja Skövlar regnskog… Continue Reading


Så hotar surare hav djurlivet i Arktis

Organiskt material från tinande permafrost i Arktis verkar vara en viktig orsak till att havsvattnet försuras snabbare i Norra ishavet än prognoserna förutsett. Försurning av havsvatten är jämte klimatförändringar en allvarlig konsekvens när förbränning av fossila bränslen frigör koldioxid i atmosfären. Detta reagerar med havsvattnet och bildar kolsyra, vilket orsakar dramatiska förändringar i havens ekosystem.… Continue Reading


Så ska yrkesfisket möta framtiden – ny strategi

Det är första gången som en sådan här gemensam strategi tagits fram i Sverige. Syftet är att en skapa en gemensam bild och mål för att underlätta samverkan och förståelse mellan myndigheter, yrkesfiskare, forskare och olika intresseorganisationer. Det är många olika parter som varit delaktiga i arbetet med yrkesfiskestrategin. Både myndigheter och fiskenäringens organisationer, men… Continue Reading


En kvarts miljard satsas på fiskodling

Sveriges största fiskodling på land planeras nu byggas i Kall. En kvarts miljard är man beredd på att satsa. Erik Olofsson är biolog vid Torsta AB och det är han som gjort miljökonsekvensbeskrivningen, och enligt honom finns det stora fördelar med en landbaserad fiskodling jämfört med de kassodlingar man använder i dag. – Det finns… Continue Reading


Mammon måste bort från miljörörelsen, riksdag & departement.

Under medeltiden var Mammon vanligen personifierad som girighetens, rikedomens och orättvisans demon.  Rikedomen kallas vid en demons nämligen Mammon, för Mammon är ett namn på en djävul, efter vilkenrikedom. Mammon som en person härleds tillbaka till en fallen ängel som skattar världslig rikedom över allt annat ” En helvetets ambassadör”. Frågan är om Mammon finns i dagens moderna… Continue Reading


Dricksvattenutredningen

Dricksvattnet i Sverige är för dåligt skyddat och nu idag, den 26 april 2016, presenteras en utredning med förslag för hur det ska skyddas bättre. I Sverige kommer dricksvattnet till ungefär lika stor del från ytvatten i sjöar och vattendrag som från grundvattnet och grävda brunnar. Många av Sveriges dricksvattentäkter saknar helt skydd eller har… Continue Reading


Vildfångad Lax till läsken?

Ja nu är det dags igen! Vi vet ju hur farligt det är med socker och Fruktos har man nyss konstaterat ger genskador hos möss. Här handlar det om Isoglukos, framställt av majs. Forskarna är som vanligt oeniga. Världens största läskproducent, Coca Cola Company; har finansierat åtskilliga vetenskapliga försök att bevisa att Fruktos är ofarligt. Att äta… Continue Reading


Redundans, Responsdiversitet, Resiliens och de 7 principerna i social-ekologiska system.

Nu är det dags att plocka fram ordlistan nu när Stockholm Resilience centre har skapat ett forum för allmänheten där syftet är att vi lättare ska förstå den metod som studerar biologisk mångfald i social-ekologiska system enligt de Sju principerna. Idag börjar vi vår ‪#‎resiliencetools‬ serie att lyfta fram vår kunskapplatser-whatisresilience.org & applyingresilience.org-dyk i! Ordlistan Resiliens i praktiken Sju principer som… Continue Reading