Statlig rapport från Ströms Vattudal klar: Vilda fiskar smittade av njursjukdom

Fiskar i vilda bestånd har smittats av njursjukdomen BKD, visar prover som tagits i vattenområden där smittan tidigare konstaterats i kassodlingar.

980

https://savethebalticsalmon.se/category/bkd/

https://savethebalticsalmon.se/category/fiskodling/

Det framgår i slutredovisningen av ett projekt där Satens veterinärmedicinska anstalt, SVA, försökt ta reda på om BKD-smitta kan överföras mellan odlade och vilda bestånd i ett vattenområde.

Fiskar från sju olika provtagningsplatser i Ströms Vattudal har undersökts.

Av 149 analyserade prover hade tio fiskar smittats med BKD. De flesta var harrar, en öring samt en röding fanns också bland de smittade.

Den smittade rödingen kommer från Kvarnbergsvattnet, vilket ligger uppströms från en kassodling som haft konstaterad BKD-smitta. Den smittade rödingen bekräftas av båda metoderna som använts i testet. Hur smittan spridits uppströms är däremot oklart.

Nedströms kassodlingen hade 10 procent av de analyserade fiskarna, nio stycken, utsatts för smitta vilket en av metoderna i testet bekräftade. Det var harr och sik, som bedöms vara mindre känsliga, och eventuellt hade sjukdomen avklingat.

”Vi kan inte dra några slutsatser om var smittan först uppträdde, hos vildfisk eller i odlingen. Därmed vet vi inte om BKD spridits till eller från vildfisken”.

Det konstaterar Charlotte Axén i rapporten. Hon är projektansvarig vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Sommaren 2014 slaktades all smittad fisk i en odlingskasse i Gärdnäs, Ströms Vattudal, på grund av att njursjukdomen upptäcktes i kassen. Då bedömde SVA risken som spridning till vild fisk som liten.

Läs mer: All fisk i smittad kasse slaktades

Efter de här provtagningarna är bedömningen att vilda fiskar som testats positiva för smitta med endast en av metoderna ändå har kommit i kontakt med smittämnet. Detta är ett varningstecken som bör uppmärksammas.

”Studien visar att vi har fortsatt möjlighet att kontrollera BKD-situationen i vattendraget. Det är av största vikt att övervakningen fortsätter”, framgår det vidare av rapporten.

Känsligheten mellan olika fisksorter varierar. Lax och röding räknas som mest känsliga och vid stress kan dödligheten i en odling uppgå till 80 procent. Öring räknas som måttligt känslig, regnbåge som mindre känslig medan det är osäkert hur känsliga sik och harr är.

Eftersom sjukdomsförloppet är smygande så kan smittan vara ordentligt etablerad innan det sker ett utbrott.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.