Statlig rapport från Ströms Vattudal klar: Vilda fiskar smittade av njursjukdom

Fiskar i vilda bestånd har smittats av njursjukdomen BKD, visar prover som tagits i vattenområden där smittan tidigare konstaterats i kassodlingar. https://savethebalticsalmon.se/category/bkd/ https://savethebalticsalmon.se/category/fiskodling/ Det framgår i slutredovisningen av ett projekt där Satens veterinärmedicinska anstalt, SVA, försökt ta reda på om BKD-smitta kan överföras mellan odlade och vilda bestånd i ett vattenområde. Fiskar från sju olika… Continue Reading


Djurplågeri – hemska skador i samband med avlusning

  Nrk har lämnat in en fråga gällande bristande hänsyn till djuren i samband med avlusning med spolningsmetod. De skriver att norska livsmedelsverket (FSA) är oroad över den utbredda användningen av besprutningmedel i behandlingen av löss som laxodlare förordar nu. Myndigheten har redan upptäckt stora skador på fisken efter att lössen avlägsnats. Läs mer på… Continue Reading