Tiaminbrist förvirrar forskare

Tidigare studier i Östersjön har visat att flera arter av fisk, och nu på senare tid även många fågelarter, är drabbade av vitamin B1 (tiamin) brist. Bristen orsakar beteende- och reproduktionsstörningar och leder även till överdödlighet hos både vuxna fiskar och fåglar. 

Sjöfåglar ruvar på plastflaskor, ejderungar kan inte dyka och blir enkla byten för rovfåglar. Forskarna tror att orsaken till förvirringen är tiaminbrist – något som kan ge hjärnskador och hotar överlevnaden också för lax och troligen även andra djur.

– Det är den största naturkatastrofen som vi har varit i närheten av, det slår ut reproduktionen och beteendet hos flera olika djurarter, säger Lennart Balk, professor i biokemi vid Stockholms universitet.

2010 finansierades en studie vid Stockholms Universitet med pengar från Signhild Engkvists stiftelse där Stockholms Universitet fick 10.5 miljoner i syfte att utreda och kartlägga de bakomliggande orsakerna till tiaminbristen .

Tidigare studier visar på att det troligtvis inte är klassiska miljögifter som är orsaken utan att det sannolikt skett en ökning av ett tiaminförstörande ämne i havet.

”Vi anser att det är av yttersta vikt att få svar på vad det är som orsakar tiaminbrist hos fåglar och fiskar i Östersjön för att se om och vilka eventuella åtgärder som skulle kunna vidtas för att häva utvecklingen.

Läs även

10.5 miljoner till studie om fågeldöden i Östersjön

Den största naturkatastofen vi varit i närheten av

Kungliga Ingenjörsvetenskaps- akademin sponsras av Svensk Energi

Kan kiselbrist orsaka tiaminbrist?

Mängden kisel i Östersjöns vatten har halverats under 1900-talet. Bakom de sjunkande kiselhalterna står enligt forskarna vattenkraftens dammbyggen och övergödning. Det visar ett forskningsprojekt SIBER som redovisas i en doktorsavhandling vid Tema Vatten vid Linköpings universitet. I den EU-finansierade studien har forskare från Sverige samarbetat med forskare från Danmark, Finland, Lettland och Polen.

12294649_992153430832501_155128274214112667_n

Vattenveb:

Dammregister

Läs även

Metallpåverkade bäckar ger missbildade kiselalger.

images

missbildade kiselalger

I de odlingsförsök som genomförts inom projektet SIBER har det visat sig att löst kisel blir en bristvara hos kiselalgerna vid mycket högre halter än man tidigare har trott. Effekten av kiselbristen visar sig genom förekomst av missbildade skal.

Övergödningen i havet är också en bov i dramat. Den innebär en ökad produktion av växtplankton, inklusive kiselalger, som binder upp löst kisel. Algerna sjunker sen till botten efter blomningen och eftersom kiselalgernas skal är svårupplösta medför detta att det tar lång tid innan löst kisel återförs till vattenmassan. Denna sedimentation har ökat två till tre gånger sedan början av förra seklet och ökningen återfinns framförallt i de mest övergödda delarna av Östersjöns avrinningsområde.

Enligt Pauline Snoeijs, professor i systemekologi vid Stockholms universitet, pågår det ett systemskifte i Östersjön; varmare klimat, övergödning och hårt fiske har förändrat förutsättningarna för de alger som är basen i ekosystemet.

Forskarna vet att några av de mikroalger som lever i Östersjön tillverkar allt tiamin som ska försörja hela Östersjön – men de är inte säkra på vilka arter som gör jobbet. Första steget i det här detektivarbetet var alltså att ta reda på vilka alger som gör vad.

Laboratorieexperiment visade att den del arter – så kallade dinoflagellater – visade sig vara rätt dåliga som B-vitaminfabriker, medan däremot kiselalger var bra på att göra tiamin.

 

Läs även

Rivaliserande alger kan va orsak till fågeldöd

Tre av fyra fågelarter drabbade av tiaminbrist

10801978_10203114274479465_5753296974253768995_n

kiselalger

Vitamin B1 / tiamin

 Sign Bror Högbom

RHC

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.