Vad är en ”Red Tide”?

DEBOK (Naturvetenskap, encyklopedisk kunskap, ordförråd definitioner) Beata Megyesi, 2015-01-03 Massdöd av lax i Chile En Red Tide  är en typ av Oceanisk algblomning som kännetecknas av en röd skiftning i vattnet. Några av de alger som finns i en röd våg är skadliga för fisk, och kan orsaka att fisk dör. Flera arter är också farliga… Continue Reading