Krav på färre farliga miljögifter

  I många vanliga varor gömmer sig högfluorerande ämnen, miljögifter som inte kan renas bort i reningsverk. Nu kräver branschorganisationen Svenskt Vatten att tillverkare måste hitta mindre farliga ersättare till giftet. – Vi är bekymrade för de här ämnena på grund av deras egenskaper, att de är så väldigt svårnedbrytbara. Vi kan inte rena bort… Continue Reading


Laxen tillbaka till Dalarna?

Industrisynderna är mycket stora i Dalarnas län. I stort sett alla vattendrag är utbyggda med olika sorters dammar från industrialismen och laxen har varit borta från Dalarna i alltför många år. De stora vattenkraftverken i Dalälven sätter idag gränser – de gränserna vill vi nu sudda ut. Vattenveb ( dammregister) Det är inte bara vattenkraften som stoppar… Continue Reading