Metallpåverkade bäckar ger missbildade kiselalger.

Trots att vattendragens vattenkvalité klassades som ”god” eller ”hög”  visar studien att metallpåverkade bäckar under toxiska förhållanden ger missbildade kiselalgsskal. De åtta proverna ingår i Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram i Dalarna-projektet  för jordbruksmark och övervakas med hänseende på närsalter och bekämpningsmedel.

Samma problem med med missbildning borde även uppstå vid en hög belastning med pesticider (bekämpningsmedel ) i vattendrag. Det studien senare ska ge svar på är om det finns en förhöjd andel missbildningar i svenska metall-/pesticidpåverkade vatten  jämfört med de svenska referensvattnen?

Läs studien här och här  

images

Studien i Dalarna ställdes tre hypoteser för att börja sökandet efter ett nytt redskap för att indikera metall- eller pesticidpåverkade vattendrag. Finns det överhuvudtaget en förhöjd andel missbildningar i svenska metall-/pesticidpåverkade vatten jämfört med de svenska referensvattnen?

1424276_10200793770228309_1445677567_n

Vad är kiselalger ( diatoms)

Löst kisel spelar en stor roll i näringsväven genom kiselalgerna.
Dessa behöver löst kisel för att bygga upp sina
skal. Kiselalgerna är en mycket viktig och populär föda
för djurplankton vilka i sin tur fungerar som föda för
fisk. De kiselalger som inte blir uppätna sjunker snabbt
till botten när de dör. Där blir de föda för bottenlevande
djur som i sin tur äts av fiskar, musslor, kräftdjur och sjöfåglar.
Löst kisel bildas genom vittring av olika bergarter.
Vatten och organiska syror är en förutsättning för vittring.
De högsta kiselhalterna i Sverige återfinns i de norrländska
skogsälvarna.

10801978_10203114274479465_5753296974253768995_n

kiselalger.

k4_pcb-anreicherung-marin-nkette_e_en

10989019_10203933368476303_1888997780955043318_n

Diatoms ( Kiselalger)

Sign

RHC Diatoms

Bror Högbom

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.