Sveriges största fiskodling på land i Jämtland?

Kall ligger vid kanten av den nordvästra stranden av Kallsjöns södra del. Sjön ligger i Åre kommun i Jämtland och ingår i Indalsälvens huvudavrinningsområde. Området erbjuder lättåtkomligt sjöfiske. Kalls sameby säljer ett särskilt fiskekort för fiske i vissa av deras husbehovsvatten. Fisket kan förenas med boende i någon av samebyns renvaktarstugor, i en mycket storslagen… Continue Reading


Metallpåverkade bäckar ger missbildade kiselalger.

Trots att vattendragens vattenkvalité klassades som ”god” eller ”hög”  visar studien att metallpåverkade bäckar under toxiska förhållanden ger missbildade kiselalgsskal. De åtta proverna ingår i Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram i Dalarna-projektet  för jordbruksmark och övervakas med hänseende på närsalter och bekämpningsmedel. Samma problem med med missbildning borde även uppstå vid en hög belastning med pesticider (bekämpningsmedel ) i vattendrag. Det studien… Continue Reading