Ska framtidens odlade fisk bli vegetarianer?

  Från träflis till fiskfoder Tillverkning av fiskfoder Träflis används för massakokning i massabruk. Surlut och fiberslam blir restströmmar under kokprocessen: Surluten används som näring för att odla svamp i bioreaktorer. Svampen skördas via filtrering och tvättas, torkas och mals. Single cell-proteinet kan sedan ersätta dagens fiskmjöl i fiskfoder. I fem år har forskaren Björn… Continue Reading


Positiv utvärdering av kalkning av sjöar

  Bakgrund: Kalkning används för att motverka skador på djur och växter i försurade sjöar och vattendrag. Den ger förutsättningar för utslagna arter att återkomma och leva vidare i livskraftiga bestånd. I Sverige har kalkning pågått i mer än 30 år. Kalkningsprogrammet omfattar ett stort antal sjöar och vattendrag. Minskad försurning tillsammans med förbättrad kalkning… Continue Reading