Några säger si och andra säger så.

Några säger si, andra säger så. Några säger stopp när andra säger gå. Några säger blå, andra säger röd. Några säger liv när andra säger död. 

Östersjön blir friskare enligt forskare

Östersjön blir sjukare enligt forskare

Det har inte skett någon som helst förbättring, säger Lars Andersson som är oceanograf Studien visar att det här året det sämsta vi har haft någonsin.

Syresituationen i Östersjön är sämre än någonsin tidigare. De döda havsbottnarna har brett ut sig, och torsken får allt svårare att föröka sig. Det visar SMHI:s senaste kartläggning av syrenivåerna i Östersjön.

Läget i havet leder till att algblomningarna ökar och torsken får allt svårare att föröka sig.

– Torskens ägg kräver en viss salt- och syrehalt för att överleva. Är syrehalten för låg dör torskens ägg och det blir ingen reproduktion av torsk, säger Lars Andersson.

Orsaken till den minskande syrehalten är bland annat övergödning och att inflödet av friskt vatten från västkusten har minskat.

Östersjön blir allt friskare säger Stockholms universitet som menar att reningsverk och andra insatser gett effekter.

Det faktum att blåstången växer allt djupare är positivt. Det tyder enligt Hans Kautsky på att kustremsan tillfrisknar. Förklaringen är enligt honom de ansträngningar som gjorts för att rena utsläppen, bland annat har det byggts reningsverk längs med kusten.

– Den omedelbara slutsatsen jag skulle dra är det positiva att åtgärder faktiskt betalar sig. Att med alla de ansträngningar vi gör för att få ett renare Östersjön så ser vi faktiskt att det blir en positiv förändring i de kustnära områdena. Det är de som först reagerar på alla dessa åtgärder, säger Hans Kautsky.

Oeniga forskare

Men det råder stor oenighet om Östersjöns tillstånd bland forskarna. Sture Hansson som är professor i systemekologi vid Stockholms universitet tycker inte att man kan dra några större slutsatser av att blåstången blivit vanligare längs kusterna.

Han tycker inte att man kan säga att Östersjön blivit vare sig friskare eller sjukare. Det handlar om alltför stora och långsamma processer.

– Generellt sett så vi kan varken se särskilt mycket förbättringar eller försämringar de här sista 30 åren. Det kan man inte heller förvänta sig, för vattenomsättningen i Östersjön är så långsam. Det här är ett segt system, säger Sture Hansson.

Syrefattigt vatten
Att blåstången blivit vanligare kan också tolkas negativt. Det kan vara ett tecken på att djupvattnet blivit syrefattigare, säger Sture Hansson.

– När vi får stora volymer av syrefritt vatten ökar det naturliga borttagandet av kväve som närsalt. Då kan man tänka sig att det får en positiv effekt på blåstången. Men om det vill sig väl och vi får in saltvatten genom någon storm i Östersjön kanske de här volymerna av syrefattigt vatten minskar och då kan det bli mer kväve igen. Det här är stora och långsiktiga variationer och jag tycker att det är olyckligt att man bara tittar på hur någon art har utvecklats, för det finns mycket mer att titta på, säger Sture Hansson.

Läs även

”Den största naturkatastrofen vi har varit i närheten av”

En halvering av mängden kisel i Östersjön.

Bottendöden i Östersjön kryper allt närmare in mot kusten

Scenariokartor SMHI

dss

Sign

Bror Högbom

Diatoms RHC. 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.