Analys görs av tillstånd till fiskodling i Storsjön

  Bakgrund: Företaget Bright Water Fish AB har fått tillstånd att anlägga en fiskodling för drygt 1 500 ton regnbågsöring och röding i Storsjön. (ÖP  2016-02-08) Krokoms kommuns tjänstemän kommer att analysera Bright Water Fish:s tillstånd att starta en fiskodling i Storsjön. http://www.ltz.se/jamtland/krokom/krokoms-kommun-granskar-tillstandet-for-fiskeodlingen-i-storsjon


Rädda Höga Kustens verksamhet i nuläget

 Läget på den juridiska fronten är att vi i RHK och övriga, i egenskap av sakägare, fört upp våra överklaganden gällande Omne- och Mjältöfjärden vid Höga Kusten till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Förhandling i maj 2016. Remissinstans i detta mål blir Havs- och vattenmyndigheten bl. a. Jag har skickat mitt material till dem och försöker… Continue Reading