Trendbrott att riva stora vattenkraftverk i USA.

I Sverige har medvetenheten om vattenkraftens skadeverkningar just grytt men det lär dröja ett tag till innan den slår igenom i de breda lagren. Men Amerikanska Rivers är nu stolta över att meddela att rivningarna av vattenkraftverk har fortsatt under 2015. 

”Vi är i slutet av den stora dammbyggnads eran i USA och början av restaurering eran”.

Den största återställningen av USA:s vattendrag sker nu i form av rivning av stora och små kraftverksdammar. Den största dammbyggnaden (Condit Dam)  var 210 meter hög.

548 dammar avlägsnades 2006-2014   jämfört med 298 dammar  under åren 1996-2005. 

Under senare tid 2015-16 har 21 stater arbetat tillsammans med ideella organisationer och statliga och federala myndigheter och avlägnat 62 dammar och återställt mer än 570 mil av strömmar till förmån för fisk, vilt och människor.

Pennsylvania hade det högsta antalet borttagningar (23st dammar) för trettonde året i rad, följt av Connecticut (7 dammar) och Michigan (5 dammar).  American Rivers har haft betydelase vid rivning av 15 dammar under årets lista.

 

Amerikanska Rivers uppdateras den interaktiva kartan som alla inkluderar kända damm upptag i USA så långt tillbaka som 1916 (för vilken en viss plats har registrerats). Kartan har namnet på dammen och floden, plats, år dammen avlägsnades och andra fakta.  www.AmericanRivers.org/DamRemovalsMap

Se hela listan. HÄR 

I en ny studie sammanfattar forskarna miljöeffekterna av att ta bort dammar. 

Studien drar slutsatsen att fisk reagerar snabbt efter att en damm avlägsnas  och resultaten är mestadels positiva. Forskningen som i tidskriften Science sammanställer resultaten av mer än hundra studier på enskilda dammrivningar har forskarna upptäckt att floder inte bara är anmärkningsvärt skickliga på att justera sediment men att de också frodas.

20140311_kc_Elwha_plume_edited1

När detta foto togs  hade cirka 3 miljoner kubikmeter sediment spolats ned Elwha floden sedan dammen avlägsnande inleddes 2011.  Det är bara 16 procent av vad som förväntas flytta nedströms över fem år.

Vi ville ta ett steg tillbaka från rivningarna och bedöma ”Vad har vi lärt oss” och vad fungerar och inte fungerar och vilken typ av erfarenheter kan vi bära med oss i framtiden.

Effekterna av en dammrivning varierade beroende på storleken på dammen, storleken på älven och hur mycket sediment som förvarades bakom dammen ( uppströms) i vilken storlek på reservoar.

Innan dammen avlägsnande trodde forskarna att det skulle ta årtionden för floder för att skingra den ackumulerade sediment och återhämta sig. Men så var inte fallet  i nästan alla dokumenterade fall var det bara en fråga om veckor eller månader även om sedimentet  hade lagrats bakom kraftverksdammarna i nära hundra år.

Om du ger fisken en chans så kommer de att återkolonisera strömmarna ovanför dammarna. Sammantaget visade studierna att fisk verkar ganska väl anpassad för hantering av att stora mängder sediment flyttar nedströms efter en dammrivning eftersom det liknar vad de kan se under en översvämning,  jordskred eller vulkanutbrott.  Därför ska man riva dammen ”snabbt” för att motverka långvarig sedimentförflyttning.

Enligt undersökningen vandrande fisk relativt snabbt för att återkolonisera nyligen tillgängliga habitat – ibland simmar förbi den tidigare dammen plats inom några dagar.

”Generellt är fisken rimligen evolutionärt konstruerad för att hantera störningar av detta slag. Vad forskarna dock inte vet är om du får tillbaka den typ av fisksamhället du kanske har haft innan dammen.

Forskarna fann även att en  fördämning kan frigöra föroreningar som lagras i sediment  och det är en bra idé att kontrollera att innan du tar bort en fördämning.

I ett av fallen av dammrivningar gått dåligt och det gäller New Yorks Hudson River. Den rinner till största delen genom delstaten New York som släppt så mycket förorenade sediment att floden senare placerades på Superfund listan över landets mest förorenade områden.

Forskare vid USA Geological Survey hoppas nu att deras nyligen publicerade resultat kommer att bidra till att informera framtida dammrelaterade beslut.

Världens största damm borttagning

Floden Elwha var tidigare berömd för sitt rika bestånd av lax, men också för sina stora träd. För att få el till skogsindustrin byggdes Elwha-dammen 1914 och Glines Canyon Dam 1927.

Dammarna förstörde flodens populationer av lax och skaldjur och därmed också försörjningen för ursprungsbefolkningen i stammen Lower Elwha Klallam. I en lång kamp, som innehöll både protester och långa rättegångar, började deras rättigheter sakta utökas. Efter tiotals år fick de 1979 rätt till hälften av områdets laxfångst och 1992 beslöt kongressen efter påtryckningar från miljöorganisationer att de två dammarna skulle köpas av staten och möjligheten att ta bort dem skulle undersökas. Nästan 20 år senare verkställdes beslutet att ta bort dammarna.

Världens största damm borttagning ( As Washington State’s Elwha River)

82979.adapt.768.1

Nya flodbankar skapade nya livsmiljöer för fåglar, krabbor , musslor och andra arter växter mm.

”Vi hade hört om alla dessa positiva förändringar säger Robert Elofson chef för Lower Elwha Klallam Tribe och en tidig förespråkare av dammborttagning.  ”Men att se det med egna ögon det är mycket imponerande”.

Samtidigt planeras tusentals stora dammar  i utvecklingsländerna.

Efterfrågan på elkraft i exempelvis Kina, Thailand, Amazonas, Indien och Afrika driver på byggandet av stora dammar som hotar de största sötvattensfisket i världen. En nyligen op-ed i New York Times kallar stora dammar ”brute-force, Industrial Age artefakter” med argumentet att de inte bara är miljömässigt och socialt dyrt, men också placeras enorma finansiella bördor på de länder som bygger dem.

Läs:  3700 vattenkraftverk planeras i utvecklingsländerna.

Klimatförändringarna drabbar floder och färskvattenresurser först och värst med allt allvarligare översvämningar och torka och stillastående vatten som påskyndar övergödning. Friska floder är en gemenskap första försvarslinje mot klimatpåverkan.

Att ta bort dammar förbättrar vattenkvalitén genom att återställa naturliga flöden och andra våtmarkers livsmiljö. Fritt strömmande älvar som är anslutna till våtmarker kan bättre lagra och filtrera vatten, skydda mot översvämningsskador. Borttagning av dammen får också tillgång av bättre livsmiljö för vandrande fisk.

Andra miljökonsekvenser med vattenkraft.

-Sänker den övergripande kvaliteten på vatten.
-Genererar alger och avlägsnar syre vilket gör det svårt för andra arter att överleva
-Negativt påverkar temperaturen på vattnet och det marina livet.

-Dammarna släpper ut lika mycket växthusgaser som hela den globala flygindustrin .
-Dammarna skapar kolsänkor.
-Och de förstör ekosystem som klimatpolitiken är tänkta att skydda i första hand.

Läs även: Vattenkraft kan avge mer växthusgaser än kolkraft

 

 

10342504_749375725093143_7842240512831644780_n

 

Sign

Bror Högbom RHC Diatoms

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.